henrik marstal foto

Demokrati: Børneinddragelse og børnedrevne forslag ønskes

In INTERNATIONAL OG DANSK POLITIK by Henrik Marstal

I en tid, hvor demokratiet i den grad er udfordret, er der brug for, at eleverne i udskolingen får en øget demokratisk dannelse. Lad os gøre borgerinddragelse til børneinddragelse og borgerdrevne forslag til børnedrevne forslag.

I 1940 blev paraplyorganisationen Dansk Ungdomssamvirke dannet som led i den store nationale samling, der prægede Danmark i tiden umiddelbart efter besættelsen. Organisationen havde det sigte at fremme det demokratiske sindelag hos unge gennem oplysning og oplæring (og skulle siden ændre delvist fokus og retning og i 1951 skifte navn til Dansk Ungdoms Fællesråd, i daglig tale kaldet DUF).

Baggrunden for initiativet var indlysende: Med nazismens fremmarch og invasioner i Europa var demokratiet kommet i fare, og skulle det overleve, var der brug for, at tilstrækkelig mange mennesker ville det.

Organisationens første formand, teologiprofessor og forfatter Hal Koch, var selv en af demokratiets største fortalere. Seks år inde i sin formandsperiode skrev han bogen Hvad er demokrati?, der indsatte samtalen frem for flertallets simple ret som demokratiets egentlige kerne. For som han med henvisning til antisemitismen i Tyskland argumenterede: Hitler var demokratisk valgt, og selvom han havde nydt stor folkelig tilslutning til sit forehavende, ændrede det ikke på, at antisemitisme var og blev en forbrydelse, der var komplet uforenelig med demokrati.

I den forbindelse sagde Hal Koch også: “Ofte har man – til stor skade for demokratiets anseelse – betragtet selve afstemningen som det væsentligste. Var en ting blot vedtaget ved afstemning, var der ingen tvivl om dens berettigelse. Så var demokratisk set alt i orden. Så let går det imidlertid ikke. Ellers ville der ikke – demokratisk set – være noget at bebrejde nazismen i Tyskland.” Demokratiet levede ifølge Koch snarere gennem samtalen og udvekslingen af synspunkter, der gjorde det muligt at nå frem til en afgørelse om tingene, som ikke blot var baseret på solid overtalelsesevne eller propaganda, men derimod bestod i summen af de fremsatte synspunkter. Inddragelsen af mindretalsudtalelser og anvendelsen af forsøgsordninger kan undertiden være eksempler på netop dette.

Læs hele artiklen på Folkeskolen.dk