foto af pengeseddel

Drop hadet mod eliterne – vi har stærkt brug for dem

In INTERNATIONAL OG DANSK POLITIK, KUNST, KULTUR OG MEDIER by Henrik Marstal

Et samfund uden eliter er ilde stedt, for hvis ikke der findes mennesker, som bruger deres evner bedre end de fleste andre, risikerer alt at ende i middelmådighed.

Når politikere eller debattører begrunder demokratiets skiftende kriser ved hjælp af populistiske udtryk som ’hadet mod eliten’ eller ’elitens fallit’, er det så stor en forenkling af tingenes virkelige tilstand, at det ligner rå, retorisk manipulation.

Det giver bedst mening at forstå begrebet ’elite’ intersektionelt, det vil med et ord lånt fra identitetspolitikken sige: at forstå det som et væv, hvor den enkeltes særlige identitetsmæssige faktorer spiller ind: uddannelsesforhold, etnicitet og økonomiske forhold – for blot at nævne tre.

Læs hele artiklen på Politikens hjemmeside