#metoo foto

Niveauet i kønsdebatten er for lavt og uambitiøst – i hvert fald hvis målestokken er 28.12.-udgaven af Deadline.

In LIGESTILLING, SEXISME OG MASKULINITETSKULTUR by Henrik Marstal

Deadline-indslaget på DR 2 28.12. torsdag, hvor tre mænd beklagede sig over kvinders sigen fra over for sexisme i almindelighed og #MeToo-kampagnen i særdeleshed, afdækkede en forstemmende omstændighed: Niveauet for kønsdebatten bliver undertiden så lavt og uambitiøst, at dens aktører ender med at diskvalificere sig selv.

De tre aktører anerkendte kampagnens berettigelse, men var alle stærkt skeptiske over for sexismediskursens relevans i dagens Danmark. I stedet for at underbygge denne skepsis med fakta, relevante eksempler eller referencer til anden kritik af eksempelvis #MeToo-kampagnen luftede de dog blot deres personlige idiosynkrasier, supplerede dem med selektive anekdoter om blandt andet kedelige julefrokoster og lod dette udgøre grundlaget for deres kritik af sexismedebattens lødighed.

Læs hele artiklen på Politikens hjemmeside